DAAF

Strona główna -
Alarmy -
Telewizja CCTV -
Kontrola dostępu -
Videodomofony -
Konserwacje -
Promocje -
Instrukcje -
Kontakt -
Sklep-komis -
Napisz do nas lub zadzwoń
Rozmiar: 4491 bajtów
Zasadniczym celem systemu kontroli dostępu jest poprawna i szybka identyfikacja osób pojawiających się na danym obszarze lub w pomieszczeniu. Jest niezwykle ważnym elementem zarówno profesjonalnego systemu zarządzającego całym przedsiębiorstwem jak i prostego układu chroniącego dostęp do konkretnego pomieszczenia. Rozmiar: 12981 bajtów    Oprócz standardowej kontroli dostępu coraz istotniejszym stają się powiązania czasowe określające np. przebieg pracy danej osoby lub podające dokładne czasy wjazdów i wyjazdów pojazdów. Tradycyjna metoda oparta na mechanicznym zamku i kluczach jest niezwykle czasochłonna i kłopotliwa, co uniemożliwia w tym wypadku zastosowanie bardziej zaawansowanych metod kontroli przejścia. Skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie elektronicznych systemów sterowania dostępem (access control) wykorzystujących nowoczesne techniki identyfikacji i sterowanie dostępnością przejścia. Zadaniem układów kontroli dostępu niezależnie od ich wielkości i złożoności jest odpowiedź na trzy pytania: KTO?, GDZIE?, KIEDY? Rozbudowane systemy pozwalają na zrealizowanie wielu dodatkowych opcji m.in. kontrolę wartowników, taryfikację czasu pracy, komunikację

ze stacjami monitorującymi, identyfikację użytkownika poprzez kontrolę jego zdjęcia występującego w pamięci układu i wiele innych. Na rynku istnieje wiele rozwiązań realizujących wym. cele. Z uwagi na złożoność możemy je podzielić na kilka podstawowych typów: Układy autonomiczne - obsługujące pojedyncze przejście z możliwością lub bez zapisu zdarzeń Układy systemowe - obsługujące wiele przejść, sprzężone siecią własną, poprzez komputer nadrzędny lub sieć telefoniczną z wieloma dodatkowymi opcjami, w tym: mini systemy, systemy z wieloma kontrolerami, systemy z wieloma kontrolerami o rozproszonej lokalizacji, systemy wielodostępne. Rozmiar: 50812 bajtów Podstawowym zadaniem każdego układu jest ograniczenie dostępu osób niepowołanych lub kontrola ruchu osób uprawnionych na obszarach chronionych. Drugim ważnym elementem systemu jest możliwość rejestracji zdarzeń występujących w systemie. Istotne są również wszelkie stany alarmowe związane z kontrolą danego przejścia (np. forsowanie, podpieranie drzwi).
Instalując systemy kontroli dostępu staramy się dostosować ich parametry do indywidualnych wymagań każdego użytkownika.